Posted on Leave a comment

เหรียญทองอันดับที่ 5 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.ร้อยเอ็ด

เหรียญทองอันดับที่ 5 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จ.ร้อยเอ็ด

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน
Posted on Leave a comment

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.ระดับเขต สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ปีการศึกษา 2565

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.ระดับเขต สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ปีการศึกษา 2565

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน
Posted on Leave a comment

รางวัลชมเชย การประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ มนเสน่ห์เมืองดอกลำดวน ที่นี่บ้านเฮา SSK Park 2565

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน
Posted on Leave a comment

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท มหกรรมการจัดกาศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน
Posted on Leave a comment

ผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมวง รางวัลชนะเลิศ การประกวดโฟล์คซอง รุ่นประชาชน SSK PARK ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน
Posted on Leave a comment

นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 13 จังหวัดศรีสะเกษ 2565

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน
Posted on Leave a comment

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อครูศิลปะ การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นในระดับภาค จ.ร้อยเอ็ด ปี2565

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน