แนะนำตัว-ครูคุณัญญู พระเนตร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

การศุึกษาหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ

ผลงานที่ผ่านมา

ความสามารถพิเศษ ความถนัด

 • เทคโนโลยีดนตรี 
 • การสอนวงสตริง
 • การสอนขับร้องเพลงไทยสากล 
 • การสอนวงโฟล์คซอง
 • การสอนวงโยธวาฑิต และเครื่องเป่าดนตรีสากล
 • เครื่องสาย ดนตรีไทย
 • บรรเลงเครื่องดนตรีจีน กู่เจิง
 • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
 • การพัฒนาแอปพลิชั่น ในระบบปฏิบัติการ Android
 • งานศิลปะ ซิลล์สกรีน
 • คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • งานระบบเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและสำนักงาน
 • การถ่ายภาพ

 

 

แชร์หน้านี้ไปให้เพื่อน